سایت در حال به روزرسانی می باشد می توانید از پیج اینستاگرامی ما نیز دیدن کنید

برای ورود به اینستاگرام کلیک کنید

سود نقدی شرکتها از ابتدای سال 99 تا اخر مرداد

سود مجمع

»سود نقدی سهام همه مجامع بورسی وفرابورسی سال ۹۹یادآوری: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

✅سود نقدی همه مجامع بورسی سهام در فروردین 99:


🔶 سنوین(سرمایه گذاری اقتصاد نوین): 100 ریال (تا 3 ماه بعد از تاریخ مجمع از طریق شعب اقتصاد نوین)
🔶 سپ(تجارت الکترونیک سامان کیش): 200 ریال (از 19 فروردین 99 واریز به حساب سجام یا فکس 02188219123 یا Stock@sep.ir)
🔶 وآتی(سرمایه گذاری آتیه دماوند): 700 ریال (از 20 اردیبهشت 99 با مراجعه به بانک ملت)
🔶 ولغدر(لیزینگ خودرو غدیر): 200 ریال (از 1 مرداد 99 واریز به شماره حساب اعلام شده)
🔶 دعبید(داروسازی عبیدی): 223 ریال (از 1 تیر 99 واریز به شماره حساب اعلام شده)
🔶 غمارگ(مارگارین): 150 ریال (از 15 اردیبهشت 99 واریز به شماره حساب اعلام شده)
🔶 وبهمن(سرمایه گذاری بهمن): 200 ریال (از 1 تیر 99 با مراجعه به بانک صادرات)
🔶 پکویر(کویر تایر): 200 ریال (از 1 مرداد 99 با مراجعه به بانک سپه)
🔶 شوینده(مدیریت صنعت شوینده): 1650 ریال (از 5 مرداد 99 با مراجعه به بانک ملی)
🔶 دریشمک(تولید وصادرات ریشمک): 1300 ریال (از 1 مهر 99 با مراجعه به بانک پارسیان یا ارسال مشخصات بانکی به شرکت)

🔶 وهور(مدیریت انرژی امید تابان هور): 150 ریال (از 20 اردیبهشت 99 با مراجعه به بانک سپه)
🔶 بهپاک(بهپاک): 400 ریال (از 17 آبان 99 واریز به شماره حساب اعلام شده)
🔶 دیران(ایران دارو): 390 ریال (از 15 مهر 99 واریز به شماره حساب اعلام شده)
🔶 زماهان(تولیدگوشت مرغ ماهان): 175 ریال (از 1 خرداد 99 با مراجعه به بانک کشاورزی)
🔶 اعتلا(سرمایه گذاری اعتلای البرز): 550 ریال (از 16 شهریور 99 با مراجعه به بانک پارسیان)
🔶 ونیکی(سرمایه گذاری ملی): 380 ریال (از 1 شهریور 99 با مراجعه به بانک تجارت یا اعلام شماره حساب)
🔶 شوینده(مدیریت صنعت شوینده): 1650 ریال (از 5 مرداد 99 با مراجعه به بانک ملی) 

✅سود نقدی همه مجامع بورسی سهام در اردیبهشت 99:


🔶 لوتوس(تامين سرمايه لوتوس پارسيان): 620 ریال (از 15 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک پارسیان)
🔶 سمازن(سیمان مازندران): 230 ریال (از 1 مرداد 99 واریز به شماره حساب اعلام شده ترجیحا بانک ملی)
🔶 غبشهر(صنعت بهشهر): 300 ریال (ازشهریور 99 واریز به شماره حساب ملی اقتصادنوین تجارت صادرات وملت)
🔶 وغدیر(سرمایه گذاری غدیر): 490 ریال(از 15 اردیبهشت99 با مراجعه به بانک صادرات یا واریز به حساب درصورت اعلام شماره حساب)
🔶 سفانو(سیمان فارس نو): 3000 ریال (از تیر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 ساروم(سیمان ارومیه): 1465 ریال (از آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 دکپسول(تولید ژلاتین کپسول): 1250 ریال (از آذر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 سنیر(سیمان سفید نی ریز ): 1870 ریال (از آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 سخاش(سیمان خاش): 4300 ریال
🔶 سقاین(سیمان قاین): 1440 ریال


🔶 سکرما(سیمان کرمان): 450 ریال
🔶 سبجنو(سیمان بجنورد): 1820 ریال
🔶 سغرب(سیمان غرب): 1100 ریال
🔶 سصوفی(سیمان صوفیان): 280 ریال
🔶 زشریف(کشت وصنعت شریف آباد): 400 ریال
🔶 چکاپا(کاغذپارس): 1465 ریال(از 1 خرداد 99 با مراجعه به شعب بانک شهر)
🔶 تنوین(تامین سرمایه نوین): 750 ریال(از 27 اردیبهشت 99 با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین)
🔶 سشمال(سیمان شمال): 355 ریال
🔶 شتوکا(توكا رنگ فولاد سپاهان): 500 ریال (از 1 دی 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 حآسا(آسيا سير ارس): 55 ریال (از 20 آبان 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)


🔶 هجرت(پخش هجرت): 2915 ریال (از آبان 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 پسهند(لاستیک سهند): 1250 ریال (از آدر 99 واریز به شماره حساب اعلامی )
🔶 کتوکا(صنایع نسوز توکا): 1000 ریال (از مهر 99 واریز به شماره اعلامی در سایت: Tukaref.ir )
🔶 ساوه(سیمان ساوه): 2300 ریال (از 1 تیر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 کسعدی(کاشی سعدی): 372 ریال (از مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 پرداخت(به پرداخت ملت): 1453 ریال (از 20 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 توریل(توکاریل): 200 ریال (از مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 حتوکا(حمل ونقل توکا): 100 ریال (از 1 مرداد 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 کخاک(خاک چینی): 3500 ریال (از 1 خرداد 99 با مراجعه به شعب بانک صادرات)
🔶 کرماشا(پتروشیمی کرمانشاه): 600 ریال (از 1 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)


🔶 دارو(داروپخش): 1465 ریال (از 1 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 ولشرق(لیزینگ ایران وشرق): 220 ریال (از 1 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 فروی(ذوب و روی اصفهان): 2050 ریال (از 1 مهر 99 بانک هنوز اعلام نشده)
🔶 دابور(داروسازی ابوریحان): 3095 ریال (از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 افرا(افرانت): 560 ریال (از 15 تیر 99 واریز به حساب اعلامی)
🔶 تملت(تامین سرمایه ملت): 500 ریال (واریز به حساب سحامی یا از 15 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 ددام(داروسازی داملران): 142 ریال (از 20 دی 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 زپارس(کشت و دامپروری پارس): 1000 ریال (از 1 آبان 99 بانک هنوز اعلام نشده)
🔶 جم پیلن(پلی پروپیلن جم): 5500 ریال (از 1 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 کلوند(کاشی الوند): 770 ریال (از 1 شهریور 99 واریز به شماره حساب اعلامی)


🔶 اتکای(بیمه اتکایی): 150 ریال (از 1 مرداد 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 کفرا(فراورده های نسوز): 1873 ریال (از 15 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 ولملت(واسپاری ملت): 300 ریال (از مهر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 غگیلا(پگاه گیلان): 326 ریال (از 1 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 زفکا(زراعت و دامپروری فکا): 2428 ریال (از 15 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 ارفع(فولاد ارفع): 500 ریال (از 11 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک سپه)
🔶 غمینو(صنایع غذائی مینو شرق): 90 ریال (از مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک صادرات)
🔶 شدوص(دوده صنعتی پارس): 710 ریال (از آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 وامید(سرمایه گذاری امید): 500 ریال (از 1 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک سپه)
🔶 غشوکو(شوکوپارس): 120 ریال (از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک صادرات)


🔶 سیمرغ(سیمرغ): 124 ریال (از 1 دی 99 با مراجعه به شعب بانک کشاورزی)
🔶 زگلدشت(کشت و دام گلدشت): 1720 ریال (از 15 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 رتاپ(تجارت الکترونیک پارسیان): 260 ریال (از 1 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک پارسیان)
🔶 ددانا(داروسازی دانا): 2750 ریال (از دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 غشاذر(پگاه آذربایجان غربی): 14 ریال (از مرداد 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 غپاذر(پگاه آذربایجان شرقی): 450 ریال (از تیر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 کاذر(فراورده های نسوز آذر): 350 ریال (از 15 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 غگلپا(پگاه گلپایگان): 1290 ریال (از 1 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین)
🔶 غشان(پگاه خراسان): 630 ریال (از 1 مرداد 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 غگلستا(پگاه گلستان): 400 ریال (از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)

✅سود نقدی همه مجامع بورسی سهام در خرداد 99:


🔶 قاسم(پخش قاسم): 1350 ریال (از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 فباهنر(مس باهنر): 2413 ریال (از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 نطرین(نخ قم): 350 ریال (از 22 تیر 99 واریز به سجام یا از 15 مرداد 99 با مراجعه به بانک صادرات)
🔶 وایران(ليزينگ ايرانيان): 370 ریال (از 1 دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 کاسپین(داروسازي کاسپين): 2220 ریال (از 1 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 کپشیر(پشم و شیشه): 1080 ریال (از 1 آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 فجر(فولاد فجر کاشان): 1600 ریال (از 1 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 کنور(صبانور): 1210 ریال (از 1 آبان 99 با مراجعه به شعب بانک پاسارگاد)
🔶 میدکو(سیمان ارومیه): 273 ریال (از 1 اسفند 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 شغدیر(پپتروشیمی غدیر): 1650 ریال (از 12 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک صادرات)
🔶 ما(بیمه ما): 380 ریال (از 1 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 شلعاب(لعابیران): 17 ریال (از 1 خرداد 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 کی بی سی(کی بی سی): 1000 ریال (از دی 99 با مراجعه به شعب بانک پارسیان)
🔶 دقاضی(داروسازی قاضی): 4403 ریال (از بهمن 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 دفارا(داروسازی فارابی): 6130 ریال (از 1 بهمن 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)

🔶 شگویا(پتروشیمی تندگویان): 410 ریال (از 15 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت یا از 1 تیر سجام)
🔶 رانفور(انفورماتیک ایران): 1350 ریال (از 1 مرداد 99 از طریق سجام)
🔶 شکربن(کربن ایران): 3000 ریال (از 1 شهریور 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 سپرده(سپرده گذاری مرکزی): 180 ریال (از 18 دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی در سپرده گذاری مرکزی)
🔶 درهآور(دارویی ره آورد تامین): 760 ریال (از 19 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 مداران(داده پردازی ایران): 500 ریال (از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 دامین(دارویی امین): 250 ریال (از 10 آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 بپاس(بیمه پاسارگاد): 200 ریال (از 1 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک پاسارگاد)
🔶 رکیش(کارت اعتباری ایران کیش): 86 ریال (از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 وبوعلی(سرمایه گذاری بوعلی): 70 ریال
🔶 سبهان(سیمان بهبهان): 3850 ریال (از آبان تا آذر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 خموتور(موتورسازان تراکتور): 61 ریال
🔶 بکام(کابل قندی): 50 ریال
🔶 وتوکا(سرمایه گذاری توکافولاد): 380 ریال
🔶 ختراک(ریخته گری تراکتور): 300 ریال

🔶 شنفت(نفت پارس): 1500 ریال (از 15 مرداد 99 از طریق نرم افزار تاپ بانک پارسیان)
🔶 همراه(همراه اول): 1565 ریال (از 10 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک پارسیان)
🔶 کمنگنز(منگنز ایران): 1150 ریال (از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 زسیمرغ(سیمرغ): 124 ریال (از 1 دی 99 با مراجعه به شعب بانک کشاورزی)
🔶 بنیرو(نیروترانس): 800 ریال (از 1 مهر 99 واریز به سجام)
🔶 فسازان(غلتک سازان سپاهان): 350 ریال (از 15 مرداد 99 واریز به سجام یا از 15 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 سیستم(همکاران سیستم): 1000 ریال (از 3 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 سخوز(سیمان خوزستان): 1000 ریال (تا آذر 99 با مراجعه به شعب بانک ملی)
🔶 داسوه(دارویی اسوه): 850 ریال (از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 دتماد(مواد اولیه داروپخش): 2200 ریال (از 1 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 لخانه(لوازم خانگی پارس): 376 ریال (از 25 دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 دتولید(تولید دارو): 680 ریال (از دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 دجابر(دارویی جابر): 700 ریال (از آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 ارفع(فولاد ارفع): 500 ریال (از 11 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک سپه)
🔶 دشیمی(شیمی دارویی): 1220 ریال (از 1 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 شرانل(نفت ایرانول): 1500 ریال (از 15 شهریور 99 واریز به سجام یا از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 زاگرس(پتروشیمی زاگرس): 11000 ریال (از 2 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 کچاد(چادرملو): 700 ریال (از 15 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک سپه)

✅سود نقدی همه مجامع بورسی سهام در تیر 99:


🔶 وپخش(هلدینگ داروپخش): 8500 ریال (از 1 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
🔶 غپینو(پارس مینو): 30 ریال (از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک سپه) (از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 پیزد(لاستیک یزد): 1500 ریال (از مهر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 غصینو(صنعتی مینو): 580 ریال (از 2 تیر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 دلقما(دارویی لقمان): 600 ریال (از 1 آذر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 وایران(لیزینگ ایرانیان): 370 ریال (از 1 دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 فخاس(فولاد خراسان): 200 ریال (از 1 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 رنیک(جنرال مکانیک): 430 ریال (از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین)
🔶 دسینا(سینادارو): 652 ریال (از 18 آذر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 دسبحا(دارویی سبحان): 900 ریال (از 18 آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)


🔶 مرینوس(ایران مرينوس): 30 ریال (از بهمن 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 خمحرکه(نيرو محرکه): 10 ریال (از آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 شفن(پتروشیمی فناوران): 16500 ریال (از شهریور 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 رفاه(فروشگاههای رفاه): 636 ریال (از اسفند 99 واریز به شماره حساب اعلامی دربانکهای ملی وصادرات)
🔶 بشهاب(لامپ شهاب): 500 ریال (از اسفند 99 با مراجعه به شعب بانک صادرات)
🔶 تایرا(تراکتورسازی): 900 ریال (از آذر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 کگل(گلگهر): 900 ریال (از 1 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک سپه یا واریز از طریق سحام)
🔶 لبوتان(بوتان): 600 ریال (از 15 اسفند 99 واریز به شماره حساب اعلامی دربانکهای ملی ملت تجارت وصادرات)
🔶 سفارس(سیمان فارس وخوزستان): 1255 ریال (از آذر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 سهگمت(سیمان هگمتان): 850 ریال (از آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)

🔶 شاراک(پتروشیمی شازند): 1370 ریال (از 1 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک ملی)
🔶 نوری(پتروشیمی نوری ایران): 1000 ریال (از 1 مرداد 99 واریز به سجام یا از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 وآوا(سرمایه گذاری آوا): 300 ریال (از 1 دی 99 واریز به سجام یا 1 دی با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 ومعادن(معادن وفلزات): 600 ریال (از دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 گکوثر(هتلهای کوثر): 950 ریال (از 1 دی 99 واریز به سجام )
🔶 خدیزل(بهمن دیزل): 220 ریال
🔶 فراور(فراوری معدنی): 227 ریال
🔶 لخزر(پارس خزر): 1500 ریال
🔶 زشگزا(گوشت و زراعت زاگرس): 1900 ریال
🔶 وامیر(معدنی امیر): 960 ریال

🔶 فایرا(آلومینیوم ایران): 150 ریال
🔶 کاوه(فولاد کاوه): 320 ریال
🔶 اوان(): 100 ریال
🔶 وخاور(بانک خاورمیانه): 200 ریال
🔶 شکبیر(پتروشیمی امیرکبیر): 1100 ریال
🔶 ونفت(سرمایه گذاری صنعت نفت): 350 ریال
🔶 خگستر(گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو): 2 ریال
🔶 تلیسه(دامداري تليسه): 710 ریال
🔶 فپنتا(): 3000 ریال
🔶 وبانک(سرمایه گذاری بانک ملی): 850 ریال


🔶 بسوئیچ(): 450 ریال
🔶 وملی(): 172 ریال
🔶 غنوش(): 36 ریال
🔶 غدیس(): 1110 ریال
🔶 ختور(): 60 ریال
🔶 شفارس(شیمیایی فارس): 200 ریال (از 1 آذر 99 واریز به شماره حساب اعلامی در بانک تجارت)
🔶 فرابورس(): 150 ریال
🔶 غپونه(): 400 ریال
🔶 بترانس(ایران ترانسفو): 350 ریال
🔶 خچرخش(چرخشگر): 1 ریال


🔶 غسالم(سالمین): 12 ریال
🔶 کدما(معدنی دماوند): 250 ریال (از 1 بهمن 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 ولساپا(رایان سایپا): 31 ریال (از 1 دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 برکت(هلدینگ دارویی برکت): 300 ریال (از 23 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک پارسیان)
🔶 وبشهر(توسعه صنایع بهشهر): 190 ریال (از 1 آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 غشهد(شهد ایران): 250 ریال (از 1 مهر 99 -جزئیات متعاقبا اعلام میشود)
🔶 زقیام(کشت و دام قیام): 1190 ریال (از 15 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک سینا)
🔶 شصدف(دوده فام): 2770 ریال (از 10 آبان 99 جزئیات اعلام نشده-مراجعه به سایت: sadaf-cb.com جهت درج اطلاعات سهامداری)
🔶 فجام(جام دارو): 700 ریال (از 1 مهر 99 جزئیات اعلام نشده)
🔶 شیراز(پتروشیمی شیراز): 200 ریال (از 20 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)


🔶 خکرمان(کرمان خودرو): 35 ریال (از 15 شهریور 99 با مراجعه به بانک؛ هنوز نام بانک اعلام نشده!!)
🔶 فولاژ(فولاد آلیاژی ایران): 350 ریال (از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 خفنر(فنرسازی): 120 ریال
🔶 شخارک(پتروشیمی خارک): 3350 ریال (از 11 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 پتایر(ایران تایر): 2090 ریال (از 20 آبان تا بهمن 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 وآرین(): 390 ریال (از 1 مهر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 غمهرا(مهرام): 1207 ریال (از 1 بهمن 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 وساپا(سرمایه گذاری سایپا): 18 ریال (از 1 مهر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 آسیا(بیمه آسیا): 350 ریال (از 20 مرداد 99 واریز به سجام یا از 01 شهریور 99 با مراجعه به بانک ملت)
🔶 زدشت(مرغداری و دامپروری دشت خرمدره): 370 ریال (از 11 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک صادرات)
🔶 سمگا(سرمایه گذاری گردشگری ایران): 49 ریال (از 1 اسفند 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 قچار(قندچهارمحال): 200 ریال(از 26 بهمن 99 با مراجعه به شعب بانک صادرات)

🔶 کوثر(بیمه کوثر): 450 ریال (از 21 مرداد 99 واریز به سجام )
🔶 سصفها(سیمان اصفهان): 370 ریال (از 20 مهر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 کیمیا(معدنی کیمیای زنجان گستران): 500 ریال (از مهر 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 بفجر(پتروشیمی فجر): 2000 ریال (از 15 مرداد 99 واریز به سجام یا از 01 شهریور 99 با مراجعه به بانک تجارت)
🔶 مارون (پتروشیمی مارون): 3950 ریال (از 12 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 فنورد(نورد وتولید قطعات فولادی): 4170 ریال (از مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک سپه)
🔶 خکار(ایرکا پارت صنعت): 60 ریال (از 20 اسفند 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 زکشت(کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت): 312 ریال (از 1 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 فسپا (گروه صنعتی سپاهان): 1000 ریال (از اسفند 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 کرازی(شیشه رازی): 200 ریال (از 25 مرداد 99 واریز به سجام یا از شهریور واریز به شماره حساب اعلامی)


🔶 پارس(پتروشیمی پارس): 9500 ریال (از 23 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت یا از طریق سحام 8 مرداد 99)
🔶 وپاسار(بانک پاسارگاد): 50 ریال (از 10 مرداد 99 واریز به شماره حساب پاسارگاد یا با مراجعه به شعب بانک از 19 مرداد 99)
🔶 وبملت(بانک ملت): 26 ریال (از 1 مرداد 99 واریز به شماره حساب ملت یا با مراجعه به شعب بانک ملت از 1 مهر 99)
🔶 شبندر(پالایشگاه بندرعباس): 420 ریال (از 15 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه )
🔶 فملی(ملی مس): 250 ریال (واریز به شماره حساب اعلامی تا  ماه بعد از مجمع)
🔶 شراز(پالایشگاه شیراز): 700 ریال (از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 شبریز(پالایشگاه تبریز): 700 ریال (از 15 مرداد 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 شتران(پالایشگاه تهران):  170 ریال(از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 شپنا(پالایشگاه اصفهان): 400 ریال (از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 شاوان(پالایشگاه لاوان):  2200 ریال(از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه)


🔶 اپرداز(آتیه داده پرداز): 400 ریال (از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین)
🔶 لپارس(پارس الکتريک): 586 ریال (از دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 کویر(فولاد سپيد فراب کوير): 1000 ریال (از 8 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 فولای(فولاد آلیاژی یزد): 100 ریال (از 5 مهر 99 واریز به سجام یا از 20 مهر واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 شبهرن(نفت بهران): 2700 ریال (از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک صادرات)
🔶 بساما(بیمه سامان): 100 ریال (از 5 مرداد 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 ومعلم(بیمه معلم): 200 ریال (از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 حتاید(تایدواتر خاورمیانه): 800 ریال (از 1 دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی در سایت: tidewater.ir )
🔶 فزرین(زرين معدن آسيا): 100 ریال (از 1 مهر 99 واریز به شماره حساب اعلامی به ایمیل: saham@azmc,ir )
🔶 شفا(شفادارو): 1200 ریال (از 1 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک

✅سود نقدی همه مجامع بورسی سهام در مرداد 99:

🔶 ودی(بیمه دی): 900 ریال (از 20 شهریور 99 واریز به سجام با مراجعه به شعب بانک دی از 1 آبان 99)
🔶 لابسا(آبسال): 300 ریال (از 15 آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 کسرا(سرامیک اردکان): 80 ریال (از 15 شهریور 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 وصندوق(صندوق بازنشستگی): 800 ریال (از طریق سحام 1 مهر 99 یا از 1 آبان 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 خبهمن(گروه بهمن): 400 ریال (از 1 دی 99 با مراجعه به شعب بانک صادرات)
🔶 شسپا(نفت سپاهان): 750 ریال (از 20 شهریور 99 واریز به سجام با مراجعه به شعب بانک تجارت از 1 آذر99)
🔶 ساراب(سیمان داراب): 350 ریال (از آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی دربانکهای تجارت ملی ملت)
🔶 سدبیر(سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان): 100 ریال (از 25 مرداد 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 چدن(تولیدی چدن سازان): 570 ریال (از 15 شهریور 99 واریز به سجام با مراجعه به شعب بانک تجارت از 25 آبان 99)
🔶 وکار(بانک کارافرین): 200 ریال (از 15 آبان 99 واریز به سجام یا از 30 آبان واریز به شماره حساب اعلامی)


🔶 حریل(ریل پرداز سیر): 10 ریال (از 1 دی 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)
🔶 امین(تامین سرمایه امین): 657 ریال
🔶 آريان(سرمايه گذاري پارس آريان): 50 ریال
🔶 زمگسا(مگسال): 620 ریال (از آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 نوین(بیمه نوین): 70 ریال
🔶 غشهداب(شهداب): 404 ریال
🔶 غاذر(کشت و صنعت پیاذر): 80 ریال (از 1 اسفند 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 تیپیکو(سرمایه گذاری دارویی تامین): 3700 ریال (واریز از طریق سحام 1 آذر 99 )
🔶 کماسه(تامین ماسه ریخته گری): 70 ریال (از 1 دی 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 زکوثر(کشت و زراعت کوثر):  700 ریال (واریز به سحام از 29 مهر 99 یا از 30 آبان 99 با مراجعه به شعب بانک کشاورزی)
🔶 داوه(دارویی آوه سینا): 60 ریال (از 1 آبان 99 واریز به شماره حساب اعلامی)
🔶 دماوند(توليد برق دماوند): 90 ریال (از آذر 99 با مراجعه به شعب بانک دی)
🔶 دروز(روزدارو): 15 ریال (از 15 مهر 99 واریز به شماره حساب اعلامی دربانکهای ملت صادرات سامان سپه وخاورمیانه)
🔶 شکربن(کربن ایران): 3000 ریال

🔶 فولاد(فولادمبارکه): 225 ریال (واریز به سحام 2 مهر 99 یا از 10 آبان 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 تاصیکو(سرمايه گذاري صدر تامين): 690 ریال (جزئیات هنوز اعلام نشده با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 فاسمین(کالسیمین): 1000 ریال (از مهر 99 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
🔶 غزر(زرماکارون): 365 ریال (واریز به سحام از 10 شهریور 99 یا از 1 مهر 99 با مراجعه به شعب بانک ملت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *